Co-Teach Informatica

Het vak informatica

In dit vak ben je een denker en een doener.

Informatica kan een wereld aan mogelijkheden openen. De wereld om ons heen is meer en meer doordrongen van informaticatoepassingen. Van navigatiesystemen, games, gezichtsherkenning tot robots, spraakherkenning en kunstmatige intelligentie. Informatica biedt leerlingen een sterke basis in de grondbeginselen van computer- en informatiesystemen, alsmede training in gestructureerd en analytisch denken.


ICT-vaardigheden doen ertoe, dat staat buiten kijf. Toch biedt minder dan de helft van de scholen (47% in 2019) het examenvak informatica aan en slinkt dat aantal met elke leraar die met pensioen gaat. Tegelijkertijd kiezen leerlingen steeds vaker voor het vak.

Met zijn uiteenlopende onderwerpen biedt het vak informatica voor elk wat wils en past wonderwel in elk profiel. De kennis en vaardigheden geven een voorsprong bij toekomstige studies en loopbaantrajecten, ongeacht of je verder wil met informatica.

Je leert bijvoorbeeld programmeren, zodat je je eigen app of website kunt maken. Maar, informatica is veel meer dan dat. Zo kan je onderzoeken hoe je de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid (user experience en usability) van een product kunt verbeteren. Je gaat problemen analyseren en oplossen door te kijken naar algoritmen en automaten. Je leert hoe computers en datanetwerken werken, hoe je veiliger kunt internetten (security) en hoe je (grote hoeveelheden) gegevens kunt verwerken (via databases of lerende algoritmes). Heb je er wel eens over nagedacht dat via social media en het gebruik van internet en apps veel gegevens over jou verzameld en opgeslagen worden? Wat wordt daar mee gedaan? Dat zijn maatschappelijke gevolgen waar we bij informatica ook naar kijken.

Informatica is niet alleen een theoretisch vak, maar vooral een praktisch vak waarbij je onderzoekt, bedenkt, maakt en doet. Dat doe je niet alleen, maar ook veel samen. Samenwerken is een vaardigheid die je overal kunt toepassen, wat je keuzes in de toekomst ook zijn.

Kortom, informatica is actueel, boeiend en breed – een vak dat elke leerling zou moeten kunnen volgen. Zelfs als er te weinig informatica leraren zijn.