Co-Teach Informatica

Voor scholen

Informatica op school. Ook als er nog geen leraar is.

We gunnen iedere leerling een bevoegde leraar voor de klas. Door het lerarentekort is dit niet altijd mogelijk. De waarde van een vak als informatica is echter cruciaal in de huidige samenleving.

Co-Teach Informatica is de oplossing voor scholen die door het stijgende lerarentekort geen informaticadocent kunnen vinden.

Door een combinatie van een online leerlijn en projectonderwijs (met o.a. gastlessen van IT-professionals), krijgen leerlingen de kans om essentiële kennis en vaardigheden over de intensiverende digitale wereld op te doen.

Co-Teach Informatica is de keuze om het vak informatica te behouden, of aan uw curriculum toe te voegen.

Het programma

Co-Teach Informatica biedt het vak informatica aan als bovenbouwprogramma aan havo- en het vwo-leerlingen via:

  • Een online leerlijn, waar leerlingen werken onder begeleiding van een anders bevoegde schooldocent.
  • Projectonderwijs onder leiding van gastdocenten uit het bedrijfsleven, getraind via de betrokken universitaire lerarenopleidingen en begeleidt vanuit ons programma.
een afbeelding van het co-teach programma, waarin havo-vwo leerlingen en een anders bevoegd schooldocent een programma van toetsing en afsluiting volgen. Kerndomeinen komen aanbod in een online leerlijn. Keuzedomeinen worden behandelt in projectonderwijs.

De inhoud van het Co-Teach Informatica programma voldoet aan de examenprogramma eisen van SLO.

  • Het examenvak informatica omvat voor havo 320 SLU en voor vwo 440 SLU.
  • Het programma gaat uit van 3 ingeroosterde, klassikale lesuren per week gedurende het schooljaar. Tijdens alle lessen is er een anders bevoegde docent in de klas aanwezig.
  • Per leerjaar wordt gewerkt met een vastliggende structuur van domeinen die worden behandeld (Programma van Toetsing en Afsluiting).

KERNDOMEINEN – ONLINE LEERLIJN

In de online leerlijn komen de verplichte kerndomeinen aan bod. Leerlingen volgen de modules zelfstandig via ons digitale platform, onder begeleiding van de schooldocent.

Vakdidactici Informatica van de betrokken universiteiten hebben deze leerroute ontwikkeld, compleet met mijlpaalopdrachten en eindtoetsen. Elke kernmodule wordt afgesloten met een eindopdracht en een toets (tentamen)

Het nakijken van de opdrachten en toetsen, en het beantwoorden van inhoudelijke vragen wordt door de organisatie van Co-Teach Informatica verzorgd.

KEUZEDOMEINEN – PROJECTONDERWIJS GASTDOCENT

Onze gastdocenten geven gastlessen over de keuzedomeinen. De IT-professionals uit het bedrijfsleven komen gedurende 6 á 8 weken één keer per week naar uw school en brengen de werkvloer naar de klas.

De gastdocenten delen hun kennis en ervaringen, en inspireren met praktijkvoorbeelden. Leerlingen leren over nieuwe technologieën, trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT. Door projectopdrachten uit te voeren doen zij praktische ervaring op.

Havo-leerlingen hebben gedurende twee jaar 3 keer een gastlessenreeks en vwo-leerlingen gedurende drie jaar 5 keer.

Een tabel met de kern en keuzedomeinen van het informatica eindexamen programma per leerjaar.