Co-Teach Informatica

Privacyverklaring

Als Universiteit Utrecht (UU) willen we op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die onze website bezoekt. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn daarbij van cruciaal belang.

Persoonsgegevens

Via onze website verwerken we de persoonsgegevens die worden gevraagd op de pagina waarop u ze invult. Meestal zijn dit contactgegevens, maar het kunnen bijvoorbeeld ook registratiegegevens zijn.

Door de (aanmeldings)formulieren op deze site in te vullen word je opgenomen in de Co-Teach Informatica database. Een kopie van je inzending wordt per e-mail ontvangen. Deze data worden opgeslagen bij de penvoerder van het project:
Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, Princetonplein 5, Postbus 85170, 3508 AD Utrecht.
Deze deelt de ontvangen data met betrokken projectpartners waar noodzakelijk voor de uitvoer van Co-Teach Informatica, zoals het koppelen van scholen aan regionale vaksteunpunten of om inzage te geven over beschikbare gastdocenten aan scholen en regionale vaksteunpunten.

Verstrekking aan derden

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

  • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
  • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Omdat de persoonsgegevens via onze website voor uiteenlopende doelen worden verzameld, kunnen we in deze privacyverklaring niet specifiek aangeven hoelang we ze bewaren. Vaak wordt deze informatie verstrekt op de pagina waarop u uw gegevens invult. Zo niet, dan geldt de algemene regel dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. Met andere woorden: op het moment dat we uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd.

De AVG geeft u als bezoeker van de website een groot aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten corrigeren of verwijderen. In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk te laten bevriezen (‘beperken’) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Lees ook de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht, die van toepassing is.