Co-Teach Informatica

Het Co-Teach Informatica programma

Bovenbouwprogramma op de havo en het vwo

Het vak informatica wordt als bovenbouwprogramma op de havo en het vwo aangeboden. Leerlingen krijgen ingeroosterd en klassikaal onderwijs van een anders bevoegde schooldocent. De docent heeft bij voorkeur affiniteit met informatica en krijgt begeleiding van onze vakdidactici informatica. Leerlingen hebben een online leeromgeving waarin elke les via ons stap-voor-stap systeem toegelicht wordt met lesmateriaal, uitlegfilmpjes en opdrachten.

Daarnaast is er de gastlessenreeks van ervaren IT-professionals uit het bedrijfsleven. Deze professionals brengen een schat aan expertise en kennis mee en bieden de leerlingen ook praktische opdrachten die hen helpen hun theoretisch inzicht toe te passen in de echte wereld.

Co-Teach Informatica is een uitstekende keuze voor elke school die informatica aan haar curriculum wil toevoegen.

1. Kerndomeinen – Online Leerlijn

Leerlingen kunnen onder begeleiding van de schooldocent, de leerlijn via het digitaal platform zelfstandig volgen. Op het platform worden de leerlingen stap voor stap door de lessen geleid met tekst, video en afbeeldingen. Vakdidactici Informatica van de universiteit hebben een leerroute ontwikkeld compleet met mijlpaalopdrachten en eindtoetsen. Het nakijken van het leerlingenwerk en het beantwoorden van vragen gebeurd door Co-Teach Informatica.

2. Keuzedomeinen – Projectonderwijs Gastdocent

Onze gastdocenten zijn ICT-professionals uit het bedrijfsleven. Ze brengen de werkvloer naar de klas. Ze delen hun kennis, vertellen een persoonlijk verhaal en brengen inspiratie door praktijkvoorbeelden. Op inspirerende wijze leren leerlingen over nieuwe technologieën, trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT. Leerlingen doen praktische ervaring op door projectopdrachten uit te voeren. Het bezoek van een gastdocent aan school is een ervaring van onschatbare waarde.